Проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“,
Договор № УР-051/29. 01.2014 г. с предмет:

Контакти

инж. Антоний Стефанов
Ръководител екип, 0888-383-654
e-mail: info@proles.bg

ик. Анелия Димова
Координатор, 0882-250-624
e-mail: office.pupirin@gmail.com

адрес: гр. София,
бул. Христо Ботев № 68

e-mail: info@pu-pirin.com

Проблеми в прилежащите територии

6. Проблеми в прилежащите територии с влияние върху Националния парк, напр. туристически обекти, ловни концесии, дърводобив, кариери за мрамор и инертни м-ли, мини ВЕЦ-ове, земеделие, животновъдство, културно-историческо наследство, археология, обичаи и т.н.;

Добавете коментар


Защитен код
Обнови